KONTAKTNI i ŽELUČANI INSEKTICID ŠIROKOG SPEKTRA. SUZBIJA LIČINKE I ODRASLE OBLIKE ŠTETNIKA U VOĆARSTVU, VINOGRADARSTVU, RATARSKIM USJEVIMA, KUPUSNJAČAMA, STAKLENICIMA, UKRASNOM BILJU I ŠUMARSTVU.

Aktivna tvar: Alfa-cipermetrin…………..100 g/l
Formulacija: Koncentracija za suspenziju ( SC )

Proizvođač: Arysta lifescience Benelux Sprl
Distributer : AGROTEKS d.o.o., Zrinski Frankopana 12

Pakiranje: 12 x 1 l , 24 x 100 ml i 24 x 50 ml

 • VINOVA LOZA ( Vitis vinifera )
  • Za suzbijanje pepeljastog grožđanog moljca ( Lobesia botrana), žutog grožđanog moljca ( Eupoecilia ambiguella ) i medećeg cvrčka ( Metcalfa prunosa ) u koncentraciji od 0,012-0,015 %   odnosno u količini od 12-15ml u 100 l vode.
 • VOĆKE
  • Za suzbijanje lisnih ušiju ( Aphididae ), breskvinog savijača ( Cydia molesta ) jabučne osice ( Hoplocampa testudinea ), crne ose šljivarice ( Hoplocampa minuta ) i žute ose listarice ( Hoplocampa flava ) u koncentraciji od 0,012-0,015 % u količini 12–15 ml u 100 l vode.
  • Za suzbijanje jabučnog savijača ( Cydia molesta ) u koncentraciji od 0,012-0,018 % u količini od 15-18 ml u 100 l vode.
  • Za suzbijanje obične kruškine buhe ( Cacopsylla pyri ) u koncentraciji od 0,018-0,020 % u količini od 18-20 ml u 100 l vode
  • Za suzbijanje dudovca ( Hyphantria cunea ) u koncentraciji od 0,010-0,012 % u količini od 10-12 ml u 100 l vode
 • KRUMPIR ( Solanum tuberosum )
  • Za suzbijanje krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineatea) u količini od 10-12 ml u 100 l vode na 1000 m2
 • KUPUSNJAČE ( Brassica spec )
  • Za suzbijanje kupusnog moljca ( Plutella xylostella ) u količini od 8-12 ml u 100 l vode na 1000 m2
   Preporuča se dodati okvašivač.
 • UKRASNO BILJE u zaštićenom prostoru
  • Za suzbijanje stakleničkog štitastog moljca ( Trialeurodes vaporariorum )u količini od 2 – 2,5 ml u 10 l vode
 • ŠUMSKI NASADI
  • Za suzbijanje gubara ( Lymantria dispar ) u količini od 2 – 2,5 ml u 10 l vode.
 • RAJČICA u zatvorenom prostoru ( Solanum Licopersicum )
  • Za suzbijanje stakleničkog štitastog moljca ( Trialeurodes vaporarium ) u koncentraciji od 0,020-0,025 % u količini od 2 – 2,5 ml u 10 l vode.
 • KRASTAVAC u zaštićenom prostoru ( Cucumis sativus )
  • Za suzbijanje stakleničkog štitastog moljca ( Trialeurodes vaporarium ) u koncentraciji od 0,020-0,025 % u količini od 2 – 2,5 ml u 10 l vode.
 • UKRASNO BILJE
  • Za suzbijanje tripsa ( Trips spp. ) u koncentraciji od 0,012-0,018 %  u količini 12-18 ml u 100 l vode
 • ŽITARICE ( Cerealis )
  • Za suzbijanje crvenog žitnog balca ( Oulema melanopus ) u količini 10-12 ml u 100 l vode na 1000 m2
 • ULJANA REPICA ( Brassica napus spp.napus )
  • Za suzbijanje repičinog sjajnika ( Melighetes aeneus ) i repčine ose listarice ( Athalia colibri ) u količini od 10 ml u 100 l vode na 1000 m2.
 • ŠEĆERNA REPA ( Beta vulgaris subsp.vulgaris var. altissima )
  • Za suzbijanje kupusne sovice ( Mamestra brassicae ) u količini od 15-17,5 ml u 100 l vode na 1000 m2
   • Za suzbijanje sovica pozemljuša ( Agrotis spp. ) u količini od 20 ml u 100 l vode na 1000 m2

KARENCE:

 • Vinova loza : 21 dan.
 • Voćke: 14 dana.
 • Krumpir: 14 dana.
 • Kupusnjače: 28 dana.
 • Ukrasno bilje: Nije primjenljiva.
 • Šumski nasadi: Nije primjenljiva.
 • Rajčica u zatvorenom prostoru: 14 dana.
 • Krastavac u zaštićenom prostoru : 14 dana.
 • Žitarice: 42 dana.
 • Uljana repica: 35 dana.
 • Šećerna repa: 35 dana.

OGRANIČENJA:

Tretiranje u cvatnji je dozvoljeno samo sa tla pod uvjetom da se obavi nakon leta pčela ili najmanje dva sata prije leta pčela da se osuši na biljkama. Iskazuje repelentni (odbijajući) učinak na pčele. Maksimalni broj tretiranja u vegetacijskoj sezoni; 2 x

Prije uporabe obvezno pročitati uputu za primjenu !vinova loza
jezgricavo voce
cucumber
rajcica
krumpir1
psenica