TRANSLAMINARNI PREVENTIVNI I KURATIVNI FUNGICID NAMJENJEN ZA SUZBIJANJE GLJIVIČNIH BOLESTI U PŠENICI I JEČMU. PERZISTENTNOST DJELOVANJA 4 – 6 SEDMICA

Djelatna tvar: procloraz…………………45 %

Formulacija: koncentrat za emulziju (EC)

Proizvođač: ADAMA Makhteshim Ltd

Zastupnik : DANON d.o.o., Ledinska 7, Donji Stupnik

Distributer: AgLon d.o.o., Jurkovićeva 1, 10000 Zagreb

Pakiranje: 12 x 1 l

Mirage 45 EC je preventivni i kurativni fungicid sa sistemičnim djelovanjem za suzbijanje biljnih bolesti u:

• Pšenici za suzbijanje uzročnika bolesti pjegavost lista i pljevica (Septoria spp.). Samnjuje zarazu sa gljivicama koje uzrokuju bolesti klasa (Fusarium spp i Microdohium nivale) te uzročnicima pepelnice (Blumeria graminis). Dobro riješava parazitsko polijeganje pčenice koje uzrokuju Oculimacula vrste.

• Ječmu za suzbija uzročnike bolesti specifične za ječam kao što su siva pjegavost (Rhynchosporium secalis) i mrežastu pjegavost (Pyrenophora teres).

Primjena:

• Doza primjene je 1,0 l /ha (100 ml sredstva na 40 l vode za 1.000 m2).

• Zabanjeno je miješanje sa proizvodima izrazito lužnate reakcije i sa Bordoškom juhom.

• Sredstvo se pripremi na način da se određena količina Mirage 45 EC (najčešće jedna trećina do jedna polovina) ulije u spremnik prskalice koji je do pola napunjen vodom uz stalno miješanje, a nakon toga se dolije preostala količina vode te preostala količina Mirage 45 EC, također uz stalno miješanje.

Karenca:

• 35 dana za pšenicu i ječam uz maksimum dva tretiranja tijekom vegetacije.

Prije upotrebe obvezno pročitati upute za primjenu sredstva koje je priloženo uz svako pakiranje!

psenica
ječam