SISTEMIČNI I KONTAKTNI FUNGICID ZA SUZBIJANJE BOLESTI

Aktivna tvar: propikonazol ……… 250 g/l
Formulacija: tekući koncentrat za emulziju ( EC )

Proizvođač: SHARDA Worldwide
Distributer : Agroteks d.o.o.
Zrinski Frankopana 12, Jastrebarsko

Pakiranje: 24 x 0,5 L

PROPIKON je sistemični i kontaktni fungicid za suzbijanje uzročnika biljnih bolesti:

• na pšenici i ječmu pepelnice (Erysiphe graminis var. tritici i hordei) hrđe (Puccinia spp), sive pjegavosti lista (Rhynchosporium secalis), smeđe pjegavosti lista (Septoria tritici), i smeđe pjegavosti pljevica (Septoria nodorum) u količini:

• 0,5 l/ha (50 ml u 30-60 l vode na 1000 m2) kod tretiranja sa tla i

• 0,7 l/ha kod primjene zrakoplovom sa najmanje 50 l vode/ha
Pripravak se može najviše 2 puta godišnje koristiti na istoj površini.
Prvo tretiranje treba obaviti pred kraj busanja.

• vinova loza, za suzbijanje pepelnice (Uncinula necator), u koncentraciji od 0,01-0,015% (10-15 ml sredstava u 100 l vode)
isključivo za preventivnu zaštitu u kombinaciji sa kontaktnim fungicidima.

Sredstvo treba koristiti u vrijeme najjačeg pritiska bolesti – neposredno pred i neposredno poslije cvatnje vinove loze.

Ne preporučuje se tijekom vegetacije koristiti sam.
Može se najviše 3 puta koristiti u vegetaciji. 

Primjena zrakoplovom se dozvoljava samo na izrazito velikim površinama žitarica.
Ne preporučuje se miješati sa kontaktnim herbicidima.
Prije fenofaze 3l (pojava prvog koljenca) ne mješati sa gnojivima kod pšenice.

Karenca:
35 dana za pšenicu, ječam, i vinovu lozu.

Radna zabrana:
2 dana

 

vinova loza