PREVENTIVNI FUNGICID SA POVRŠINSKIM ( TRANSLAMINARNIM ) DJELOVANJEM.
KORISTI SE ZA SUZBIJANJE PLAMENJAČA.
INHIBITOR RAZVOJA, KRETANJA I ŠIRENJA SPORA

Djelatna tvar: fluazinam………………………………..50 %

Formulacija: tekuća koncentrirana suspenzija (SC)


Proizvođač:
ADAMA Makhteshim Ltd

Zastupnik : DANON d.o.o., Ledinska 7, Donji Stupnik

Distributer: AgLon d.o.o., Jurkovićeva 1, 10000 Zagreb

 

Pakiranje: 12 x 1 l

SHAKAL 500 EC služi za suzbijanje uzročnika bolesti u slijedećim usjevima :

• Krumpiru u dozi od 0,3 – 0,4 l/ha . Dopušteno je najviše šest (6) tretiranja tijekom jedne vegetacijske sezone u razmacima od 7 – 10 dana ili 10 – 14 dana kod veće preporučene količine sredstva. Jedna od najboljih djeltanih tvari za suzbijanje posebno kasnog napada plamenjače (gomolji), tako da se najviše preporuča za zadnja dva tretiranja.

• Kupini, malini i rubus hibridima u dozi od 1,5 l/ha uz utrošak vode od 1250 l/ha za suzbijanje crvenila korijena. Sredstvo se može primjeniti sve do kraja ožujka u godini berbe. Ne primjeniti više od 3 l tijekom jedne godine. Treba se tretirati podnožje izdanaka.

Karenca:

• 7 dana za krumpir. Za ostale kulture karenca osigurana vremenom primjene.

Spektar uzročnika bolesti:

Pored plamenjače krumpira (Phytphtora infestans) , u većoj ili manjoj mjeri suzbija i ostale plamenjače kao što su Peronospora brassica, peronospora destructor, Plasmopara viticola , Perosnospora schachti te ostale bolesti kao: Alternaria solani; Botrytis cinerea, Gleosporium spp, Gugnardia bidwelli, Pseudopeziza spp, Uncinula necator, Venturia inaequalis, venturia pirine i druge.

Prije upotrebe obvezno pročitati upute za primjenu sredstva koje je priloženo uz svako pakiranje !

krumpir1
Kupina
malina