SISTEMIČNI FUNGICID NAMIJENJEN ZA SUZBIJANJE GLJIVIČNIH BOLESTI U MNOGIM KULTURAMA

Djelatna tvar: tebuconazol……………………………………………25 %
Formulacija: tekuća koncentrirana uljna emulzija u vodi (EW)

Proizvođač: SHARDA Worldwide Exports Private Limited
Zastupnik : Euroazijski pesticidi d.o.o
Distributer: AgLon d.o.o., Jurkovićeva 1, 10000 Zagreb

Pakiranje: 10 x 1 kg

Tebu Super 250 EW je preventivni i kurativni fungicid sa sistemičnim djelovanjem za suzbijanje biljnih bolesti u:

• Pšenici i pšeno raži za suzbijanje uzročnika bolesti pepelnice (Blumeria graminis), pjegavost lista i pljevica (Septoria spp.), hrđa (Puccinia spp) i paleži klasa (Fusarium spp. ) i sive pjegavosti (Rynchosporium secalis).

• Ječmu, raži i zobi za suzbija uzročnike bolesti pepelnice (Blumeria graminis), hrđa (Puccinia spp) i paleži klasa (Fusarium spp.), sive pjegavosti (Rhynchosporium secalis) i mrežastue pjegavosti (Pyrenophora teres).

• Uljanoj repici za suzbijanje koncentrične pjegavosti (Alternaria spp.), bijele truleži (Sclerotinia sclerotiorum), suhe truleži (Leptosphaeria maculans).

• Vinovoj lozi za suzbijanje pepelnice (Uncinula necator)

Primjena:

• Doza primjene je 1,0 l /ha (100 ml sredstva na 40 l vode za 1.000 m2), osim u vinovoj lozi gdje je doza primjene 0,4 l/ha , odnosno koncentraciji od 0,04 % pri korištenju 1.000 l vode (40 ml na 100 l vode).

•Sredstvo se primjenjuje od pojave prvih simptoma pa do mliječne zriobe kada je riječ o strnim žitaricama, pri pojavi prvih simptoma kada je riječ o uljanoj repici , odnosno pri formiranju prvih vidljivih cvjetnih grozdića pa nadalje kada je riječ o vinovoj lozi.

• Sredstvo se može primjeniti maksimalno dva puta tijekom jedne vegetacijske sezone u strnim žitaricama i uljanoj repici uz najmanji razmak između dva tretiranja od 21 dana za žitarice U uljanoj repici smije se primjeniti samo 1 puta na jesen i 1 puta na proljeće. U vinovoj lozi može se primjeniti maksimalno 3 x uz minimalan razmak između pojedinih tretiranja od 14 dana.

Prije upotrebe obvezno pročitati upute za primjenu sredstva koje je priloženo uz svako pakiranje!

uljana repica
vinova loza