NESELEKTIVNI (TOTALNI) SISTEMIČNI HERBICID ZA SUZBIJANJE NEPOŽELJNE

VEGETACIJE NA POLJOPRIVREDNOM I NEPOLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU

Aktivna tvar: Glifosat …………………480 g/l
Formulacija: Tekući koncentrat za otopinu ( SL )

Proizvođač:  Arysta Life Science, Francuska
Distributer : Agroteks d.o.o.
Zrinski Frankopana 12, Jastrebarsko

Pakiranja: 1L, 5L, 20L

COSMIC je neselektivni (totalni) sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih korova u vočnjacima i vinogradima prilokom obnove pašnjaka na strmištima i ugaru na nepoljoprivrednim površinama za suzbijanje korova u kanalima kad nema protoka vode prije sadnje ili sjetve kulture te kod izravne sjetve u ratarstvu za desikaciju, te šumarstvu.

A) Primjenom uz utrošak vode 150-200 l/ha, prskanjem ručnim ili traktorskim prskalicama:
U voćnjacima koštičavog i lupinastog voća:
Za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u količini od 2-3 l/ha
(200-300 ml/1000m2).

Za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u količini od 4-6 l/ha
(400-600 ml/1000 m2).

Vrijeme primjene: proljeće – jesen.
Broj primjena: 2puta (60 dana razmak između primjena).

B) Primjenom uz utrošak vode 150-250 l/ha, prskanjem ručnim ili traktorskim prskalicama:

Na lucerni za suzbijanje viline kosice u količini od 0,5 -0,7 l/ha (50-70 ml/1000m2).
Vrijeme primjene: 5-7 dana nakon košnje.
Broj primjena: 2 puta (60 dana razmak između primjena).
U ozimoj pšenici za suzbijanje višegodišnjih korova u količini od 4-6 l/ha
(400-600 ml/1000 m2).

Vrijeme primjena : 2 tjedna prije žetve.
Broj primjena: 1 puta
Za desikaciju suncokreta u količini od 2-5 l/ha (200-500 ml/1000m2)
Vrijeme primjene: Kada je vlaga zrna 20-30%.
Broj primjena: 1 puta.
Za desikaciju uljane repice u količini od 3-4 l/ha (300-400 ml/1000 m2).
Vrijeme primjene: Primjenjuje se pri 60% – tnom posmeđenju zrna
Broj primjene: 1 puta.
Za desikaciju soje u količinu od 3-5 ha (300-500 ml/1000 m2).
Vrijeme primjene: kad je vlaga zrna 30%
Broj primjena: 1 puta.

C) Primjenom uz utrošak vode 100-300 l/ha, prskanjem ručnim ili traktorskim prskalicama:
U ozimom i jarom ječmu za suzbijanje višegodišnjim korova u količini od 4-6 g/ha
(400-600 ml/1000m2)

Vrijeme primjene  dva tjedna prije žetve
Broj primjena: 1 puta.
U vinovoj lozi,  jabukama, kruškama, i agrumima:
Za suzbijanje jednogodišnjih travnih korova u količini 4 l/ha ( 400 ml/1000m2)
Za suzbijanje jednogodišnjih i dvogodišnjih širokolisnih korova u količini od 6 l/ha
(600 ml/1000 m2)

Za suzbijanje višegodišnjih korova u količini od 8 l/ha (800 ml/1000 m2).
Vrijeme primjene: proljeće – jesen.
Broj primjena: 1 puta u vinogradu i 1-3 puta u voćnjaku
(mjesec dana razmak je između primjena).

D) Primjenom uz utrošak vode 250-300 l/ha, prskanjem ručnim ili traktorskim prskalicama:
U nastanjenim područjima i malim vrtovima na korove uz poločnike ili
popločenim površinama:
Za suzbijanje jednogodišnjih korova u količini od 2-3 l/ha (200-300 ml/1000 m2)

Za suzbijanje višegodišnjih korova u količini od 4-6 l/ha (400-600ml/1000 m2)
Vrijeme primjene: primjenjuje se u vrijeme intenzivnog rasta korova.
Broj primjena: 2 puta (najviše 60 dana razmaka između primjena).
Na travnjacima za totalno suzbijanje korova u količini od 4-6 l/ha (400-600 ml/ha 1000 m2)
Vrijeme primjene : 5-7 dana nakon nakon košnje
Broj primjena: 2 puta (najviše 60 dana razmaka između primjena).
Na nasipima i željezničkim prugama za totalno suzbijanje korova u količini od 4-6 l/ha (400-600 ml/1000 m2).
Vrijeme primjene: U razdobljima intenzivnog rasta korova.
Broj primjena: 2 puta (najviše 60 dana razmaka između primjena)
U šumarstvu za sve vrste drveća te za šume smreke duglazije i bora za totalno suzbijanje korova i grmlja u količini od 3-5 l/ha (300-500 ml/ha 1000 m2)
Vrijeme primjene za sve vrste drveća : 1-2 tjedna prije sadnje.
Vrijeme primjene za smreke, duglazije i borove: 2 godine nakon sadnje
Broj primjena: 1 puta

E) Primjenom uz utrošak vode 300-400 l/ha, prskanjem ručnim ili traktorskim prskalicama:
Nakon sječe stabala za suzbijanje izbojaka u koncentraciji od 3,5% uz maksimalni broj primjena
od 2 puta u razmacima od 60 dana između primjena

F) Primjenom uz utrošak vode 200-600 l/ha, prskanjem ručnim ili traktorskim prskalicama:
Kod obnove pašnjaka, površina na ugaru, strništima, u kanalima (suhi) i na nepoljoprivrednim površinama
Za suzbijanje jednogodišnjih korova u količini od 2-4 l/ha (200-400 ml/ha 1000 m2)
Za suzbijanje: priklonjenog cecelja (Oxalis pes. caprae) pirike (Agropyron repens)
sirk (Sorghum halepense), kiselice (Rumex sp.), maslačka (Taraxsacum oficinale),
sedmolista ( Aegropodium podagraria) u količini od 4-5 l/ha (400-500 ml/1000 m2)
Za suzbijanje: divljeg troskota (Paspalum paspalodes), koprive (Urtica spp.),
u količini od 5-8 l/ha (500-800 ml/1000 m2)
Za suzbijanje: slaka (Convonvulus arvnsis), kupine (Rubus spp.),
orlovske bujadi (Pteridium aquilinum), obične trske (Phragmites australis),
agacije (accacia spp.) i osjaka (Cirsium arvensis)
u količini od 6-8 l/ha (600-800 ml/1000 m2)
Za suzbijanje: zubače (Cynodon dactylon), okruglastog oštrika (Cyperus rotundus),
slatkih lisnjačića (Cyperus esculentus), širokolisnog rogoza (Typha latifolia)
u količini od 8-10 l/ha (800-1000 ml/1000 m2).

Vrijeme primjene: Proljeće do jeseni.
Broj primjena: 1 puta
Prije sadnje ili sjetve kultura te kod izravne sjetve, a prije nicanja kulture:
Za suzbijanje jednogodišnjih korova u prvim fazama razvoja u količini od 0,75-1,5 l/ha (75-150 ml/1000 m2)

Vrijeme primjene: Proljeće do jeseni.
Broj primjena: 1 puta

Napomena: Prije sjetve ili sadnje kultura za kontrolu jednogodišnjih korova u prvim fazama razvoja mogu biti korištene donje preporučene količine sredstva.
Kod površina koje koje su zakorovljene nejednakim intenzitetom preporučuje se korištenje srednje preporučene količine sredstava prema korovu koji dominira.
Na mjestima jače zakorovljenosti izvršiti lokalnu korekciju prskanja gornjom preporučenom količinom sredstva za dominantnu korovnu vrstu.

Karenca: 28 dana za vinovu lozu, jabuku, krušku i agrume: 14 dana za ozimu pšenicu. ozimi ječam. jari ječam. suncokret. soju i uljanu repicu: Osigurana je vremenom primjene u koštičavom  i lupinastom voću. Za ostale odobrene primjene karenca nije primjenjiva.

Radna zabrana: 6 sati. Ne obrađivati tretiranu površinu tri do četri tjedna nakon primjene.

Upozorenja: Sredstvo COSMIC se ne smije primjenjivati: prije berbe u usjevima čiji se jestivi dio nalazi ispod zemlje, u usjevima za proizvodnju sjemena, prije sjetve šećerne repe na laganim pjeskovitim tlima. Ne smije se primjenjivati u voćnjacima i vinogradima mlađim od 3 godine, niti kad je sekundarni rast i vidljivi su zeleni dijelovi ili ako su stabljike i debla zelene boje.
Ne koristiti kad se očekuje kiša u idućih 6 sati. Ne preporuča se koristiti COSMIC najmanje 12 sati nakon primjene drugog sredstva.
Tijekom primjene paziti da COSMIC ne dođe u dodir sa zelenim djelovima nasada (kulture), listovima granama ili plodovima te nedavnopodrezanim mjestima na biljci (stara manje od 2 tjedna). Ne smije se primjeniti u maslinicima i nasadima kivija.
Prije tretiranja sa sredstvom  COSMIC ne smije se primjeniti vapno ili umjetno gnojivo.
Ne smije se primjenjivati po vjetrovitom vremenu. Primjena iz zrakoplova nije dopuštena. Domaćim životinjama zabranjen je ulaz na tretirane površine. Kod primjene sredstva COSMIC u žitaricama slame se ne smije koristiti za proizvodnju komposta niti za malč.
Ne koristiti sjeno žetvene ostatke kao hranu (ili stelju) za životinje. Nakon žetve usjeva potrebno je slamu ukloniti ili sasjeći i unjeti u tlo.
COSMIC se ne preporuća mješati s drugim sredstvima zbog smanjene učinkovitosti. O mogućnostima mješanja sredstva COSMIC s drugim sredstvima raspitat se kod vlasnika rješenja o registraciji/zastupnika.

Vinograd
okucnica
voćnjak
Strnište pred primjenu
Primjena prije pripreme tla