CARPOVIRUSINE EVO 2 je biološki insekticid namijenjen za suzbijanje štetnika u vočarstvu.

Aktivna tvar: Cydia pomonella Granulovirus ……….909 g/l ( 89,12 % w/w, 1013 čestica /L)
Formulacija: Koncentrat za suspenziju ( SC )

Proizvođač: Arysta LifeScience SAS, Nogueres, Francuska

Distributer : AGROTEKS d.o.o., Zrinski Frankopanska 12

Pakiranje: 12 x 1 l

Kulture, doza i karenca:

CARPOVIRUSINE EVO 2 je biološki insekticid namijenjen za suzbijanje:

 • jabučnog savijača (Cydia pomonella) na jabuci, kruški, dunji, nashi (azijska kruška) i orahu u količini 1L/ha (0,1 L/hl) uz utrošak 1.000 L vode/ha.
 • breskvinog savijača (Cydia molesta) na jabuci, kruški, dunji, nashi (azijska kruška), breskvi, nektarini i marelici u količini 1L/ha (0,1L/hl) uz utrošak 1.000 L vode/ha.
 • šljivinog savijača (Cydia funebrana) na šljivi u količini 1L/ha (0,1 L/hl) uz utrošak od 1.000 L vode/ha.

    Karenca za sve kulture iznosi 3 dana, dok radna zabrana iznosi 6 sati.

Vrijeme primjene:

Optimalno vrijeme primjene je pred izlazak gusjenica iz jaja i prije nego što se ubuše u plodove.
Sredstvo se na jabuci, kruški, dunji, nashi (azijska kruška) i orahu u svrhu suzbijanja jabučnog savijača primjenjuje od faze kada su plodovi veći od 10 mm do sazrijevanja i intenzivnog pojavljivanja boje ploda karakteristične za sortu (BBCH 71-85), sukladno karenci. U svrhu suzbijanja breskvinog savijača na jabuci, kruški, dunji, nashi (azijska kruška), breskvi, nektarini i marelici sredstvo se primjenjuje od faze pojave izbojaka do zriobe (BBCH 31-89), dok se na šljivi u svrhu suzbijanja šljivinog savijača primjenjuje od završetka cvatnje do zriobe (BBCH 71-89).

Preporučuje se primijeniti sredstvo za suzbijanje dviju uzastopnih generacija jabučnog savijača.

Za pravovremenu primjenu sredstva preporučuje se pratiti let leptira jabučnog i ostalih vrsta savijača.

Maksimalni broj tretiranja je 10 puta tijekom vegetacije. Razmak između dvije primjene iznosi od 10 do 12 dana bez obzira na broj sunčanih dana, odnosno izloženosti tretiranih stabala suncu.

 

Mogućnosti miješanja:

CARPOVIRUSINE EVO 2 se ne smije miješati sa sumporom i alkalnim spojevima. Može se miješati sa konvencionalnim sredstvima za zaštitu bilja, no prije samog miješanja treba se raspitati kod vlasnika registracije i/ili distributera.

Način djelovanja:
CARPOVIRUSINE EVO 2 nema kontaktno djelovanje, nego ga gusjenica mora hranjenjem pojesti, kako bi on mogao razviti svoje želučano djelovanje. Da bi se to postiglo listovi i plodovi moraju biti dobro pokriveni sredstvom.

 1. Virusne granule su progutane od strane mlade ličinke.
 2. Virusne granule se hidroliziraju u ličinki i virus ulazi u probavni trakt ličinke.
 3. Virusi se razmnožavaju u crijevnom epitelu ličinke.
 4. Početno djelovanje virusa uzrokuje da se ličinke ubrzo prestaju hraniti.
 5. Ličinka umire od trovanja.

Prednosti:

 • Ista razina zaštite kao i kod konvencionalnih sredstava za zaštitu bilja.
 • Ne ostavlja rezidue, vrlo kratke karence.
 • Bez mogućnosti pojave rezistencije.
 • Ne šteti korisnim insektima i oprašivačima.
 • Dvostruka efikasnost: Direktno uništava ličinke i indirektno zaraza i uništavanje ličinki koje prezimljuju.
 • Duga djelotvornost, razmak između dvije primjene iznosi 10-12-dana, bez obzira na broj sunčanih dana.
 • Saveznik tehnike poremećaja parenja.
 • Može se koristiti u konvencionalnoj , integralnoj i organskoj proizvodnji.

Tehnološka prednost:
Formulacija proizvoda sadrži omekšivač koji regulira ph vode, anti-UV zaštitu, atraktant i ljepilo, čime se postiže da je minimalna količina kiše potrebna za ispiranje dosta visoka i iznosi 45 mm.

Preporuke za skladištenje:
CARPOVIRUSINE EVO 2 je biotehnološki proizvod koji iziskuje niske temperature za dugotrajno skladištenje. Ako se ispravno skladišti, rok uporabe je 2 godine od datuma proizvodnje.

  • U normalnim uvjetima skladištenja ( do 25° C ), proizvod se mora iskoristiti unutar mjesec dana.
  • Proizvod se može odmrznuti i ponovno zamrznuti nekoliko puta.
  • Proizvod se mora odmrznuti pri normalnim temperaturama, najkasnije 1 dan prije tretiranja.

Prije uporabe obvezno pročitati uputu za primjenu !

 

Kruške
Jabuke
Dunje
Nashi kruška
Orah