Aktivna tvar:  cipermetrin , 100 gr/l

Formulacija: tekuća koncentrirana emulzija u vodi ( EW ).

Proizvođač: SBM Developpement SAS, Francuska

Distributer: AgLon doo, Jurkovićeva 1, Zagreb

Pakiranje: 5 l, 1 l i 250 ml

OZIMA i JARA PŠENICA i JEČAM: Primjenjuje se za suzbijanje žitnog balca ( Oulema melanopa ),sremzine lisne uši ( Rhopalosiphum padi ), zobene lisne uši ( Sitobion avenae ) , ružine lisne uši ( Metopolophium dirhodum )   u količini od 0,25 l/ha uz utroša vode 500-1000 l/ha.

OZIMOJ i JAROJ ULJANOJ REPICI: Za suzbijanje sjajnika ( Melighete aeneus ) kupusne lisne uši ( Brevicoryne brassicae ) i zelene breskvine uši ( Myzus persicae ) u količini od 0,25 l/ha uz utrošak vode od 500-1000 l/ha.

KRUMPIRU NA OTVORENOM: Za suzbijanje krumpirove zlatice ( Leptinotarsa decemlinatae ) tamo gdje nije zabilejžena rezistentnost na piretroide, zatim za suzbijanje zelene breskvine uši ( Myzus persicae ), lisne uši ( Aphis nasturtii ), mlječikine lisne uši ( Macrosiphum euphorbiae ), krumpirove lisne uši ( Aulacorthum ) u količini od 0,3 l/ha uz utrošak vode od 500-700 l/ha.

VINOVOJ LOZI ( vinske i stolne sorte ): za suzbijanje pepeljastog goržđanog moljca ( Lobesia botrana ), lozinog zelenog cvrčka ( Empoasca vitis ), i lozine uši ( Aphis illinoisensis ) u količini od 0,3 l/ha uz utrošak vode od 500-1000 l/ha

LUCERNI: za suzbijanje crne uši leguminoza ( Aphis craccivora ),  zlatice  ( Colaspidema atrum ) i lucerkine pipe ( Hypera postica ) u količini od 0.3 l/ha uz utrošak vode od 500-1000 l/ha.

RAJČICI NA OTVORENOM i U ZAŠTIĆENOM PROSTORU: za suzbijanje pamukove lisne uši ( Aphis gossypii ), zelene breskvine uši ( Myzus persicae ), mlječikine lisne uši ( Macrosiphum euphorbiae ), šute kukuruzne sovice ( Helicoverpa armigera ), gusjenica sovica ( Spodoptera sp. )  u količini od 0,3 l/ha, uz utrošak vode od 500-1000 l/ha.

GLAVATOM KUPUSU i KELJU PUPČARU NA OTVORENOM PROSTORU: za suzbijanje kupusne sovice ( Mamestra brassicae ), kupusnog moljca ( Plutella xylostella ), kupusnog bijelca ( Pieris brassicae ), kupusne lisne uši ( Brevicoryne brassicae )i zelene breskvine uši ( Myzus persicae ) u količini od 0,3 l/ha  uz utrošak vode od 500-1000 l/ha.

BROKULI i CVJETAČI NA OTVORENOM: za suzbijanje kupusne sovice ( Mamestra brassicae ), kupusnog moljca ( Plutella xylostella ), kupusnog bijelca ( Pieris brassicae ), kupusne lisne uši ( Brevicoryne brasscae ), i zelene breskvine uši ( Myzus persicae ) u količini od 0,3 l/ha uz utrošak vode od 500-1000l/ha.

KARENCE:

Uljana repica; 28 dana

Pšenica i Ječam: 21 dan

Krumpir, vinova loza i lucerna: 14 dana

Brokula, cvjetača,glavati kupu i kelj pupčar: 7 dana

Rajčica: 3 dana

Ukrasno bilje i Pašnjaci: nije primjenljiva

 

OGRANIČENJA: Tretiranje se ne smije provoditi po vjetrovitom vremenu . Primjena iz zraka nije dopuštena.

 

 Prije uporabe obvezno pročitati uputu za primjenu !

psenica
uljana repica
vinova loza
lucerna